نرم افزار پیکربندی دستگاه های سیسکو Cisco Network Assistant 6.3.4

دسته بندی ها :
نرم افزار پیکربندی دستگاه های سیسکو Cisco Network Assistant 6.3.4" alt="نرم افزار پیکربندی دستگاه های سیسکو Cisco Network Assistant 6.3.4"/>

نرم افزار پیکربندی دستگاه های سیسکو Cisco Network Assistant 6.3.4

این نرم افزار با توجه به محیط گرافیکی که به کار بر می دهد .کار کردن را برای کاربران جذابتر می کند.این نرم افزار به شما این قابلیت را می دهد که یک یا گروهی از دستگاهها را به 2 یکی از دو روش Communities و Cluster مدیریت کرد.

همچنین می توان به عنوان سیستم مانیتورینگ دستگاهها هم از این نرم افزار قدرتمند استفاده کرد.

Cisco Network Assistant 6.3.4

 

دستگاههای که این نرم افزار پشتیبانی می کند:

 • Cisco Catalyst 2960 switches
 •      blank.gif WS-C2960R+24PC
 •      blank.gif WS-C2960R+24TC
 •      blank.gif WS-C2960R+48TC
 •      blank.gif WS-C2960R+48PST
 •      blank.gif WS-C2960RX-24PS
 •      blank.gif WS-C2960RX-24TS
 •      blank.gif WS-C2960RX-48TS
 •      blank.gif WS-C2960RX-48FPD
 •      blank.gif WS-C2960RX-48FPS
 •      blank.gif WS-C2960RX-48LPD
 •      blank.gif WS-C2960RX-48LPS

 

 • Cisco Catalyst 3850 switches
 •      blank.gif WS-C3850-24S-S
 •      blank.gif WS-C3850-24S-E
 •      blank.gif WS-C3850-12XS
 •      blank.gif WS-C3850-24XS
 •      blank.gif WS-C3850R-24T
 •      blank.gif WS-C3850R-48P
 •      blank.gif WS-C3850R-48T
 •      blank.gif WS-C3850R-48U

 

 • Cisco IE 5000 switches
 •      blank.gif IE-5000-12S12P-10G
 •      gif IE-5000-16S12P

 

 • Cisco 800M Integrated Services Routers
 •      blank.gif C841M-4X-JAIS/K9
 •      blank.gif C841M-4X-JSEC/K9
 •      blank.gif C841M-8X-JAIS/K9
 •      blank.gif C841M-4X/K9

 

 • Cisco Aironet 1700 Series Access Point
 •      blank.gif AIR-CAP1702I-x-K9

 

 Assistant 6.3 همچنین شامل موارد زیر است:

 • پشتیبانی از سیسکو IOS XE Denali 16.1.x. در سوئیچ های سیسکو کاتالیست سری 3850  و سوئیچ سری ساتا کاتالیست 3650
 • (upgrade process with Automated Software Distribution (ASD
 • پشتیبانی از نسخه ژاپنی دستیار شبکه سیسکو

با  Assistant 6.2 شما می توانید این دستگاه ها را مدیریت کنید:

 • Cisco Catalyst 3560-CX switches
 • blank.gif WS-C3560CX-8PC-S
 • blank.gif WS-C3560CX-8TC-S
 • blank.gif WS-C3560CX-12PC-S
 • blank.gif WS-C3560CX-12PD-S
 • blank.gif WS-C3560CX-12TC-S

 

 • Cisco Catalyst 2960-CX switches
 • blank.gif WS-C2960CX-8PC-L
 • blank.gif WS-C2960CX-8TC-L

 

 • Stratix 5400 Ethernet Managed switches
 • blank.gif 1783-HMS4C4CGN
 • blank.gif 1783-HMS8T4CGN
 • blank.gif 1783-HMS8S4CGN
 • blank.gif 1783-HMS4T4E4CGN
 • blank.gif 1783-HMS16T4CGN
 • blank.gif 1783-HMS4S8E4CGN
 • blank.gif 1783-HMS8TG4CGN
 • blank.gif 1783-HMS8SG4CGN
 • blank.gif 1783-HMS4EG8CGN
 • blank.gif 1783-HMS16TG4CGN
 • blank.gif 1783-HMS8TG8EG4CGN
 • blank.gif 1783-HMS4SG8EG4CGN
 • blank.gif 1783-HMS8TG4CGR
 • blank.gif 1783-HMS8SG4CGR
 • blank.gif 1783-HMS4EG8CGR
 • blank.gif 1783-HMS16TG4CGR
 • blank.gif 1783-HMS8TG8EG4CGR
 • blank.gif 1783-HMS4SG8EG4CGR

 

 • Stratix 5410 Ethernet Managed switches
 • blank.gif 1783-IMS28NDC
 • blank.gif 1783-IMS28NAC
 • blank.gif 1783-IMS28RDC
 • blank.gif 1783-IMS28RAC

 

 • Cisco IE 4000 switches
 • blank.gif IE-4000-4TC4G-E
 • blank.gif IE-4000-8T4G-E
 • blank.gif IE-4000-8S4G-E
 • blank.gif IE-4000-4T4P4G-E
 • blank.gif IE-4000-16T4G-E
 • blank.gif IE-4000-4S8P4G-E
 • blank.gif IE-4000-8GT4G-E
 • blank.gif IE-4000-8GS4G-E
 • blank.gif IE-4000-4GC4GP4G-E
 • blank.gif IE-4000-16GT4G-E
 • blank.gif IE-4000-8GT8GP4G-E
 • blank.gif IE-4000-4GS8GP4G-E

 

برچسب ها :

نظرات شما

Comments are closed.

0
X
قالب فروشگاهی