سرورهای HP سری  Density Line

سرورهای HP سری Density Line به نام DL-500  نام گذاری شده . این محصول رده سرورهای رک مونت هست .

ساختار این سرورهای رک مونت برای شرکت هایی که به دنبال سرورهایی قدرتمند و قابل ارتقا  ومحدودیت  فضای دارن مناسب است .

این سرورها شامل 5 دسته می باشد سری   DL900 – DL700 – DL500-  DL300 – DL100 که شرکت HP به بازار عرضه کرده است.

سرورهای Blades Line

سرورهای Blades Line

اهمیت سرورهای Density Line

در یک رک 42 یونیت می توانید 8 تا 42 سرور Rackmount   یک یونیت تا ینج را نصب کرد .

در واقع  42 عدد سرور را می توانید جایگذاری کنید و اهمیت موضوع را وقتی بهتر مشخص می شود که هر متر مربع از دیتا سنتر شما با هزینه بسیار بالایی تهیه شده باشد.

ان وقت شما برای هر متر مربع از دیتا سنتر خود اهمیت بسیاری قائل خواهید شد.

سرورهای HP سری  Density Line

سرورهای HP سری Density Line به نام DL-500  نام گذاری شده . این محصول رده سرورهای رک مونت هست . ساختار این سرورهای رک مونت برای شرکت هایی که به دنبال سرورهایی قدرتمند و قابل ارتقا  ومحدودیت  فضای دارن مناسب است . این سرورها شامل 5 دسته می باشد سری   DL900 - DL700 - DL500-  DL300 - DL100 که شرکت HP به بازار عرضه کرده است. [caption id="attachment_1518" align="aligncenter" width="578"]سرورهای Blades Line سرورهای Blades Line[/caption]

اهمیت سرورهای Density Line

در یک رک 42 یونیت می توانید 8 تا 42 سرور Rackmount   یک یونیت تا ینج را نصب کرد . در واقع  42 عدد سرور را می توانید جایگذاری کنید و اهمیت موضوع را وقتی بهتر مشخص می شود که هر متر مربع از دیتا سنتر شما با هزینه بسیار بالایی تهیه شده باشد. ان وقت شما برای هر متر مربع از دیتا سنتر خود اهمیت بسیاری قائل خواهید شد.
0
X
قالب فروشگاهی