سرورهای  Modular Line

سرورهای Tower-ML سری Modular Line به نام 300-ML  نام گذاری شده .

محصول Tower-ML رده سرورهای ایستاده هست .

ساختار این سرورهای ایستاده برای شرکت هایی که به دنبال سرورهایی ایستاده قدرتمند و قابل ارتقا  هستند مناسب است .

این سرورها شامل 2 دسته می باشد سری    ML300 – ML100 که شرکت HP به بازار عرضه کرده است.

سرورهای ML

سرورهای ML

اهمیت سرورهای Modular Line

کاربری این سرورها ML-300 برای مجموعه ها و شرکت هایی هست که فضای رک را ندارند .

در صورتی که نیاز باشد این سرور در رک باشد نیز می توان آن را در رک قرار داد.

سرورهای  Modular Line

سرورهای Tower-ML سری Modular Line به نام 300-ML  نام گذاری شده . محصول Tower-ML رده سرورهای ایستاده هست . ساختار این سرورهای ایستاده برای شرکت هایی که به دنبال سرورهایی ایستاده قدرتمند و قابل ارتقا  هستند مناسب است . این سرورها شامل 2 دسته می باشد سری    ML300 - ML100 که شرکت HP به بازار عرضه کرده است. [caption id="attachment_1519" align="aligncenter" width="578"]سرورهای ML سرورهای ML[/caption]

اهمیت سرورهای Modular Line

کاربری این سرورها ML-300 برای مجموعه ها و شرکت هایی هست که فضای رک را ندارند . در صورتی که نیاز باشد این سرور در رک باشد نیز می توان آن را در رک قرار داد.

هیچ محصولی یافت نشد.

0
X
قالب فروشگاهی